Aко детето посещава детска градина или училище, в които има положителни случаи на COVID-19 – въпроси и отговори

Министерство на здравеопазването е обобщило в свой документ под формата на въпроси и отговори най-често срещаните неясноти относно посещението на училище и детска градина и карантинирането, когато в обкръжението на детето ни има болен с COVID-19. Разказваме накратко, за да … Continue reading Aко детето посещава детска градина или училище, в които има положителни случаи на COVID-19 – въпроси и отговори