Четири вида тормоз в училище

В последните години много често започнахме да чуваме и ставаме свидетели на тормоз в училище. Според МОН тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението … Продължете с четенето на Четири вида тормоз в училище