А багажът готов ли ти е?

Анкетата на Майко Мила на Международния ден на акушерката  е посветена на жените и техните логистични и всякакъв друг вид премеждия в родилните домове. Както сами ще прочетете, въпреки че имаме около 9 месеца за подготовка, те се оказват напълно недостатъчни … Продължете с четенето на А багажът готов ли ти е?