Някои деца отиват в интернат за кражба на сладолед

1

Национална мрежа за децата стартира кампания „За по-човечно детско правосъдие“ с настояване за промяна на Закона за борба срещу противообществени прояви и изграждането на политики за подкрепа и закрила на децата правонарушители.

Днес в България – през 2018 година – няма адекватна законова рамка за детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни, често противозаконно или произволно, постъпват в непригодни затворени институции за твърде дълги периоди от време.

Действащият 60-годишен Закон за борба срещу противообществени прояви засяга над 10 000 деца и неадекватно се разпорежда с настоящето и бъдещето им.

Те са наказвани с лишаване от свобода за постъпки като бягство от училище или дома, кражба на хранителни продукти, скитничество, просия, проституция.

При все че за такива прояви възрастните често не биват санкционирани по никакъв начин.

Условията, в които са поставени тези деца са не само покъртителни, но и престъпни – насилието е всекидневие; липсват хигиена, осветление, отопление, санитарни помещения; няма достъп до качествено образование и медицински услуги.

В голяма част от случаите те са били малтретирани и неглижирани, идват от нефункциониращи семейства и са изключително уязвими. На практика са жертви, третирани като престъпници.

България многократно е критикувана от различни международни и национални организации за неадекватната правосъдна система, засягаща правата на детето.

Лишаването от свобода не е само изключително вреден подход, който не възпира от повторни нарушения, а е и най-скъпият и неефективен начин за решение на проблема.

Невъзможно е да защитиш дете, като го пратиш в интернат.

Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ настоява да се приеме нов закон за детско правосъдие, да се закрият интернатите и да се въведат нови мерки – алтернатива на лишаването от свобода – както и програми за превенция.

Вижте какво се случва в интернатите и подкрепете промяната, като подпишете петицията за реформа на www.endviolence.nmd.bg

Facebook коментари

1 коментар

  1. Боже… Колкото повече чета за България, толкова повече я намразвам. Нека ме критикуват че съм “избягала”, но там просто никога не бих живяла. То какво ли не й е сбъркано изобщо… Дълбок поклон пред Майко Мила и пред всички останали оскъдни промеждутъци светлина в тая тъмна джунгла!

Добави коментар